2024 július 22

HORTOBAGYINFO.HU

Magyar racka juh

Fajta eredete

A fajta gyökerei i.e. 4. évezredig nyúlnak vissza. Az akkori Mezopotámia területén élő felfelé álló, egyenes szarvú gyapjas juh feltételezhető a mai racka ősének, azonban egyetlen forrás sem bizonyítja egyértelműen, hogy mikor és milyen módon került be az első juhfajta a Kárpát-medencébe. Egyes elméletek szerint a honfoglaló őseinkkel érkeztek hazánkba, mások azt állítják, hogy ázsiai eredetűek és a népvándorlás idején terjedtek el. Ugyanígy viták folynak a jellegzetes V alakban felfelé álló, függőleges tengelye körül csavarodott szarvval kapcsolatban is, amely valószínűleg mutáció eredménye és szelekció révén terjedt el, de lehet hogy más népek révén érkezett be.

A 16.-17. századból maradtak fent olyan írásos és régészeti emlékek, amelyeken már jelenlegi formájában szerepel. Évszázadokon keresztül virágzó juh, illetve juhbőr kereskedelem folyt hazánk és a környező országok között.

A magyar racka juh létszáma az 1870-es években elérte a 4, 5 milliót, ami jól mutatja akkori jelentős szerepét. A kedvezőbb hús-, tej-, illetve gyapjúhozamú fajták elterjedésével viszont számuk fogyatkozásnak indult. A hanyatlás olyan mértéket öltött, hogy a II. világháborút követően egyedül lelkes hortobágyi, illetve debreceni tenyésztőknek köszönhető hogy nem tűnt el a racka országunkból (ezért is nevezték sokáig hortobágyi racka juhnak). 1952-ben, állami beavatkozást követően, ebből az állományból jött létre a Hortobágyi Állami Gazdaság (amelynek jelenlegi jogutódja a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.) fehér és fekete színű magyar racka állománya.

Fajta bemutatása

Az időjárás viszontagságaival, a mostoha tartási körülményekkel szemben igen ellenálló, élénk vérmérsékletű, büszke járású fajta. Különlegessége a pörge szarv, amelyet mind az anyajuhok, mind a kosok viselnek. A kifejlett állatok súlya: kosok 55-75 kg, anyák 34-45 kg. Bőrük tömör, rugalmas. Gyapja meglehetősen durva, 120-200 mikron közötti, tincses szerkezetű, 20-30cm hosszú, fekete és fehér színváltozata létezik. Az anyák egy szezonban átlag 60-100 liter tejet termelnek.

magyar-racka

A juhokat kor, ivar és használat szerint más-más elnevezéssel illetik:

hímivarú juh kos
nőivarú juh jerke (ha ellett akkor anyajuh)
ivartalanított kos ürü
fiatal juh(születéstől választásig) szopósbárány
választástól 1 éves korig választott bárány
1 éves kort betöltött juh toklyó (kos-, ürü-, jerketoklyó)
2 éves kort betöltött juh harmadfű
2 évnél idősebb jerke ami nem ellett apáca
Kétfogú, négyfogú, hatfogú Egy, két illetve hároméves juhok (metszőfog alapján)

Tenyésztés, hasznosítás

Az űzetési időszak minden évben nyár végén kezdődik és átlagosan hat hétig tart. A pároztatás gondosan, előre elkészített program alapján háremben történik. Ennek nagysága 40-60 anyajuh háremenként. Erre azért van szükség, hogy a nem kívánt beltenyészetet elkerüljék.

2014. január 31.-ei adatok a Hortobágyi Nonprofit Kft. juhállományáról:

  • 1209 tenyészállat
  • 1634 növendék

A magyar racka rendkívüli szívósságából adódóan alkalmas arra, hogy extenzív, pásztoroló körülmények között tartsák. A Hortobágyi Nonprofit Kft. azon kevesek közé tartozik, akik az intenzív villanypásztoros állattartás helyett napjainkban is ezt a módszert alkalmazzák. Két szakaszt különböztethetünk meg a juhok tartásában, a téli belső takarmányozási időszakot illetve a nyári pásztoroló legeltetési időszakot, amely a legelő megerősödésétől, a tartós hideg beálltáig tart.

A Juhok kor, nem, illetve szín alapján kerülnek különböző telephelyeken elhelyezésre.

  • Fekete anyajuhok: Máta „Seggenülő” juhhodály (szerfás, a nádtető leér a talaj szintjéig, innen az elnevezés),
  • Fehér anyajuhok: Hídikutrica telep
  • Növendék jerke: Tornyidomb
  • Tenyész, illetve növendék kos: Malomháza

Napjaink tendenciája, hogy a racka tartásának anyagi haszna mellett (gyapjú, szaporulat, tej, hús értékesítés) egyre inkább felértékelődnek a nem kézzel fogható hozadékai. Ennek tekinthető a természetes élőközeg fenntartása a legeltető állattartáson keresztül, a sokrétű pásztorkultúra életben tartása, illetve a magyar racka juh, mint védett nemzeti kincs génmegőrzése.

E nemes cél érdekében a Hortobágyi Nonprofit Kft. megalakulása óta rendszeresen képviselteti magát szakmai kiállításokon is. (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség rendezvényei, Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok).

Hírek és újdonságok

Még több hír

Eladó állataink

Még több eladó állat

Pedagógus sarok Kép & Videó galéria Közadat Adatvédelem
Szervezeti egységeink:
Támogató partnereink: